Center for Body Laguage

Center for Body Language är världsledande inom kroppsspråksträning för affärsvärlden. De har tränat mer än 50 000 människor och skapat ett unikt interaktivt system för träning i att läsa mikrouttryck (ansiktsuttryck). Center for Body Language har mer än 450 certifierade kroppsspråkstränare och 20 licensierade partners världen över och uttalar sig frekvent i internationell media, såsom Harvard Business Review, TEDx, Forbes, Fox News, San Francisco Chronicle, ABC och CBS.

Impact Pro är det enda kroppsspråkscentret i Sverige som licensierats av Center for Body Language och är deras exklusiva partner i Sverige.

VAD SÄGER DELTAGARNA?

Några av alla de deltagare som Center for Body Language har utbildat i mikrouttryck berättar om vad de tyckte om utbildningen och hur de upplever att de kommer att ha nytta av att kunna läsa mikrouttryck.

PARTNERS

Många företag världen har genomfört utbildningsprogram med Center for Body Language och därigenom ökat sin försäljning med mellan 5 och 30%. Några exempel är: BMW, Citibank, Mercuri Urval, Mariott, Roche, IBM, Bristol-Myers Squibb, Johnson & Johnson, Sonicwall, Oracle, BNP Paribas, Hudson, ING, KBC, VIG, Eurogenerics och Hollister. Center for Body Language har även genomfört utbildningar för Polisen.

5-30%

Ökad försäljning

VAD SÄGER FORSKNINGEN?

Grundarna av Center for Body Language, Patryk och Kasia Wezowski, berättar om hur deras forskning visar att säljresultatet påverkas av kroppsspråksträning. Vill du veta mer om de studier som gjorts inom området – hör av dig så berättar vi gärna mer!

Anmäl dig här till en gratis två-månaders-kurs i kroppsspråk!

© Copyright - ImpactPro - Website, Visual material and Graphic Profile is designed by Amanda Rapp