KROPPSSPRÅK

En viktig del av kroppsspråksträning är att bli medveten om såväl det egna som andras kroppsspråk. Våra känslor visar sig först i kroppen och därefter i vårt medvetande. Vad sänder du ut för signaler via din kropp?

Genom Impact Pro utbildningar i kroppsspråk lär sig deltagarna att tolka de 101 vanligaste kroppsspråkspositionerna. Kurserna bidrar även till en ökad medvetenhet om de egna vanorna (och ovanorna!) och deltagarna får verktyg för att utveckla ett positivt och inflytelserikt kroppsspråk.

55% AV VÅR KOMMUNIKATION UTGÖRS AV KROPPSSPRÅKET*

Det finns en mängd olika studier om icke-verbal kommunikation. Oavsett vilken av dem vi väljer att ställa oss bakom är det ett faktum att en betydande del av vår kommunikation sker icke-verbalt. Enligt Albert Mehrabian, professor i psykologi som under 1970-talet studerade vikten av icke-verbal kommunikation, utgörs enbart 7% av vår kommunikation av det som vi uttrycker med ord (verbal kommunikation). Rösten, vilket även inkluderar sådant som ton, intonation och volym, står för 38% och så mycket som 55% av vår kommunikation utgörs av kroppsspråk, vilket inberäknar kroppshållning, ansiktsuttryck och gester (icke-verbal kommunikation). Denna så kallade 7-38-55-modellen används fortfarande i stor utsträckning.

BARA 7% AV VÅR KOMMUNIKATION UTTRYCKS MED ORD*

Jobbar du inom sälj vet du att kommunikation är centralt i en säljprocess. Hur kommer det sig då att de flesta ändå lägger krutet på bara 7%?

Kroppsspråk är alltså en mycket viktig del av vår kommunikation och därmed även av säljprocessen. Impact Pro ger dig en knivskarp fördel genom att träna ditt säljteam i den så ofta förbisedda icke-verbala delen av vår kommunikation.

*Albert Mehrabian (1972). Notera att studien enbart är direkt applicerbar på den undersökta situationen. Forskarna är dock idag överens om att mellan 60 och 93% av vår kommunikation är icke-verbal.

DET FYSISKA MÖTET – EN MÖJLIGHET ATT BYGGA RELATIONER

Vi lever i en värld där en stor del av våra dagliga kontakter sker virtuellt via dator och mobiltelefon. Detta till trots är det fysiska mötet fortfarande oerhört viktigt. Det är framför allt här vi kan få inflytande och bygga goda relationer. Misströsta inte om du upplever att det där med fysiska möten inte är din grej! Det finns obegränsade möjligheter att utvecklas här för att du ska nå din fulla potential.

KONVERSATIONSTEKNIKEN BLINK

Ytterligare en viktig del av det Impact Pro lär ut är konversationstekniken BLINK™ (Body Language Interpretations Nominology Know-how), en metod som utvecklats av grundarna av Center for Body Language, Patryk och Kasia Wezowski. BLINK är ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att anpassa din kommunikation till de icke-verbala signaler du uppfattar hos din samtalspartner. Den här tekniken ger dig svaren utan att du behöver ställa frågorna!

NÅ FRAMGÅNG GENOM ÖKAD KROPPSSPRÅKSINTELLIGENS

Vi fokuserar idag ofta på den verbala delen av vår kommunikation. Detta trots att det är vetenskapligt bevisat att en betydande andel utgörs av den icke-verbala delen. Hur når vi fram till en annan människa? Hur knyter vi kontakt? Hur får vi inflytande? Vare sig det handlar om försäljning, förhandling, kommunikation, rekrytering, service eller ledarskap finns det en gemensam nämnare – relationer med andra människor. Genom träning i att läsa andras kroppsspråk och mikrouttryck utvecklar du en unik förmåga att skapa relationer med andra människor.

FÖRDELAR MED EN HÖG KROPPSSPRÅKSINTELLIGENS

Alla som har direkt kontakt med andra i sitt arbete har stor nytta av att utveckla sin kroppsspråksintelligens. Exempel på yrken där det kan göra särskilt stor nytta är säljare, ledare/chefer/managers, serviceyrken, HR-specialister/rekryterare, politiker, advokater, jurister, läkare, psykologer, sjuksköterskor och poliser.

Här är några av alla de fördelar träning i kroppsspråk kan medföra:

  • Öka försäljningen
  • Bli mer tidseffektiv genom att snabbt identifiera köpsignaler
  • Identifiera effektivt kunders behov
  • Erbjud enkelt rätt prisnivå (maximera vinsten)
  • Upptäck upp till 80% av osanningarna vid t.ex. en förhandling
  • Få övertaget vid förhandlingar
  • Skapa god kontakt och tillit
  • Bli mer inflytelserik, respekterad och medveten som ledare
  • Identifiera snabbt rätt jobbsökarkandidat

Anmäl dig här till en gratis två-månaders-kurs i kroppsspråk!

© Copyright - ImpactPro - Website, Visual material and Graphic Profile is designed by Amanda Rapp