MIKROUTTRYCK

VAD ÄR MIKROUTTRYCK?

Så kallade mikrouttryck (ansiktsuttryck) är ofrivilliga muskelrörelser i ansiktet som på en halv sekund eller kortare avslöjar dolda känslor. Ju bättre en säljare är på att läsa dolda känslor hos en kund, desto mer effektivt kan han/hon motivera kunden att agera. De sker omedvetet och är inget vi kan styra. Mikrouttryck bygger på resultaten av mer än 50 års forskning*, är universella och kan iakttas hos alla människor.

Mikrouttryck är för de flesta fortfarande en relativt okänd företeelse som allt fler nu får upp ögonen för. Många företag världen över har låtit sina säljteam träna upp sin förmåga att läsa mikrouttryck och har därigenom ökat sin försäljning med mellan 5 och 30%.

Läs gärna den HÄR artikeln av Kasia Wezowski i Harvard Business Review om varför det är viktigt att kunna läsa motpartens ansiktsuttryck i samband med förhandlingar.

UNIK MÖJLIGHET – ÖPPEN UTBILDNING I MIKROUTTRYCK

Vanligtvis riktar vi våra tjänster gentemot företag, men den 17 mars 2020 håller vi en öppen certifieringsutbildning i Stockholm för alla som är intresserade och vill lära sig läsa mikrouttryck. Mer information och anmälningsformulär hittar du här

*Haggard & Isaacs, Paul Ekman, Wallace Friesen, De Paulo & Rosenthal m.fl.

ANALYS AV MIKROUTTRYCK

En av grundarna för Center for Body Language, Patryk Wezowski, analyserar i den här videon olika mikrouttryck. Här kan du bilda dig en uppfattning om vad det handlar om att läsa mikrouttryck.

Impact Pros träning i kroppsspråk innehåller tre olika delar (Mikrouttryck, Kroppsspråk och BLINK Konversationsteknik ). Träning i mikrouttryck sker främst via METV, världens enda webbaserade träning i mikrouttryck med tillgång till över 300 filmklipp (i ultra HD 4K). Här ges kursdeltagare möjlighet att öva sig i att läsa och tolka de 26 varianterna av de sju universella mikrouttrycken. På Impact Pro mäter vi alltid deltagarnas förmåga att läsa mikrouttryck såväl före som efter genomförd utbildning.

VAD ÄR METV?

METV står för Micro Expressions Training Videos och är en plattform med korta videoklipp som visar en persons ansikte där de sju grundläggande mikrouttrycken visas (ledsamhet, ilska, rädsla, förvåning, förakt, glädje, ogillande). På plattformen kan användare även testa sin förmåga att läsa mikrouttryck.

METV är ett unikt träningsprogram som erbjuder en unik möjlighet att öva upp förmågan att läsa mikrouttryck, den enda träningsplattformen av sitt slag. Studier har visat att träning med METV höjer EQ med hela 10% (Harvard Business Review).

Det har också visat sig att säljare med höga poäng i att läsa mikrouttryck (METV Score) säljer 20% mer än kollegorna med lägre poäng! Den goda nyheten är att det går snabbt och enkelt att öva upp förmågan att läsa mikrouttryck. Företag som genomgått träningsprogrammet har ökat sin försäljning med mellan 5 och 30%! Impact Pro är det enda företaget i Sverige som erbjuder den här typen av träning.

Få en knivskarp fördel de allra flesta företag fortfarande är omedvetna om!

UTBILDNINGSVIDEO

Här kan du se vad våra utbildningar i mikrouttryck handlar om, varför det är bra att kunna läsa andra människors ansiktsuttryck, vad METV är för något och hur det fungerar!

Testa din förmåga att läsa mikrouttryck – Gör testet gratis HÄR

SNABBA RESULTAT

 • Förmågan att läsa mikrouttryck kan enkelt övas upp genom träning via vår unika plattform, METV (Micro Expressions Training Videos)
 • Våra deltagare ökar sin poäng (METV Score) med i snitt 30% på bara en dag!
 • Efter två dagar når de allra flesta deltagarna 90% korrekthet
 • Vårt patentskyddade system och metod är unika
 • Det är den enda interaktiva träningen i att läsa mikrouttryck
 • Vi mäter deltagarnas resultat såväl före som efter genomförd träning
 • Ett stort antal företag världen över är bevis på att träningen fungerar

RESULTAT FÖR SÄLJTEAM:

 • Bevisligen ökad försäljning med 5-30%*
 • Stick ut från dina konkurrenter!
 • Bli mer tidseffektiv genom att snabbt identifiera köpsignaler
 • Fler avtal genom ökad förståelse för kunders behov
 • Rätt prissättning (maximerad vinst)
 • Identifiering av dolda agendor
 • Övertaget i förhandlingar
 • Djupare kundrelationer
 • Starkare band och tillit
 • Ökad NPS (Net Promoter Score – mäter kundnöjdhet)

*Vid köp av ett av våra utbildningspaket garanterar vi en försäljningsökning med minst 5%

INDIVIDUELLA RESULTAT – SÄLJCHEFER & SÄLJARE:

 • Inflytande på kortare tid!
 • Ökat självförtroende hos säljledare som får verktyg för större inflytande och resultat
 • Pengabesparingar och kontinuitet hos starka säljledare (genom att investera i dem)
 • Snabbt och maximerat resultat från säljledare
 • Hjälp för säljare att tona ned en säljstil som kunden kan uppfatta som påstridig
 • Större engagemang hos säljare som väljer att stanna kvar längre på företaget

STARKT SAMBAND MELLAN MIKROUTTRYCK OCH FÖRSÄLJNINGSRESULTAT**

Center for Body Language har genomfört studier av fem företag inom vitt skilda industrier. Studierna visar att det finns ett mycket starkt samband mellan förmågan att läsa mikrouttryck och förmågan att sälja. De säljare som har lättare för att läsa mikrouttryck säljer betydligt mer än sina kollegor! Nedan kan du se valda delar av resultaten. Hör gärna av dig om du vill
veta mer om studierna.

HÖG METV-POÄNG* PÅVISAR ÖKAD FÖRSÄLJNING

Resultaten visar att gruppen som hade högst METV-poäng (toppkvartilen för METV-poäng) fick mer än 33% högre säljpoäng (sålde mer) än gruppen som hade lägst METV-poäng (bottenkvartilen). Studien visar alltså att de säljare som har lättare för att läsa mikrouttryck helt enkelt säljer betydligt mer än övriga kollegor.

METV skiljer de bästa säljarna från resten! Resultaten visar nämligen också det omvända. Gruppen med de 20 bästa säljarna hade dubbelt så hög (över 50%) METV-poäng* jämfört med de 20 sämst presterande säljarna på MyO. Alltså är de mest framgångsrika säljarna är betydligt bättre på att läsa mikrouttryck!

*Förmåga att läsa mikrouttryck

MyO Office Supplies
Undersökningsgrupp:
83 säljare av kontorsmaterial från olika kontor i Italien, varav 56 män och 26 kvinnor.

METV SKILJER DE BÄSTA SÄLJARNA FRÅN RESTEN IGEN!

Högpresterande säljare med höga säljpoäng har nära dubbelt så hög genomsnittlig METV-poäng* som resterande säljare och har alltså betydligt lättare att läsa mikrouttryck än övriga kollegor.

*Förmåga att läsa mikrouttryck

BMW
Undersökningsgrupp:
18 säljare från olika återförsäljare av BMW i Italien, inklusive 12 män och 6 kvinnor.

METV-POÄNG KORRELERAR MED SÄLJSTATISTIK

De flesta deltagare som fick låg METV-poäng* fick också låg säljpoäng (66,7%) och omvänt – de med hög METV-poäng fick hög säljpoäng (75%). Det finns alltså även här ett mycket tydligt samband mellan förmågan att sälja och förmågan att läsa mikrouttryck.

*Förmåga att läsa mikrouttryck

Bristol-Myers Squibb
Undersökningsgrupp:
42 säljare.

** Samtliga studier har genomförts av Center for Body Language.

Deltagare uttalar sig om en genomförd utbildning i Mikrouttryck

Här kan du se vad deltagarna tyckte om en utbildning i mikrouttryck som hölls i Sverige 2013 av grundarna för Center for Body Language, Patryk och Kasia Wezowski och Anneli Hermanstad, som genom sitt företag Meta-Partner representerar Center for Body Language i Norge.

MIKROUTTRYCKSANALYS SOM I LIE TO ME

En trailer till kommande dokumentären “Impact Movie – Every Body has Super Powers”. En av grundarna till Center for Body Language, Patryk Wezowski, analyserar mikrouttryck. Inte helt olikt tv-serien ”Lie to Me” om Dr Cal Lightman, en rollfigur baserad på Dr Paul Ekman, välkänd psykolog som rönt stor framgång genom sin forskning inom mikrouttryck.

Anmäl dig här till en gratis två-månaders-kurs i kroppsspråk!

© Copyright - ImpactPro - Website, Visual material and Graphic Profile is designed by Amanda Rapp