OM OSS

OM IMPACT PRO

Under sina 25 års erfarenhet av en rad olika branscher har Sara ofta reflekterat över det stora behovet av att kunna läsa av andra människor och förstå deras känslor och behov bättre. Genom Impact Pro är hon fast besluten om att minska avståndet mellan människor genom att hjälpa dem att höja deras emotionella intelligens och förbättra deras sätt att kommunicera med varandra.

Grunden för Impact Pro vilar på en stark övertygelse om att världen idag är i skriande behov av en ökad emotionell intelligens och en ökad förståelse människor emellan.

Impact Pro riktar sig främst mot företag som har direkt kontakt med sina kunder och som önskar öka sin omsättning, men håller också med jämna mellanrum öppna utbildningar för allmänheten.

OM SARA

Sara Nyström Lennqvist är grundare av Impact Pro som hon drivit sedan 2018. Hon är också VD för Center for Body Language, certifierad Body Language Master Trainer, certifierad Impact Coach och Licensierad Mental tränare. Sara håller föreläsningar och utbildningar runtom i världen och har även utbildat hos FN.

Sara valde tidigt i livet att gå sin egen väg, att följa sitt hjärta. Det blev en spännande väg fylld av äventyr, språk och många livsomvälvande upplevelser världen över. Det blev också intressanta och lärorika jobb i Sverige. Det som alltid varit den röda tråden är kommunikation och mötet med andra människor, Saras största talang och passion.

Sara talar idag åtta språk och har erfarenhet av kommunikation inom åtskilliga områden, såsom turism, diplomati, myndighetsutövning och ledarskap. Hon har en speciell talang inom relationsskapande och har alltid haft en särskild fallenhet för att läsa av, känna in och bygga relationer med andra människor.

VÅR VISION

Impact Pros vision är att minska avståndet mellan människor genom att hjälpa dem förbättra sitt sätt att kommunicera.

VÅR MISSION

Impact Pros mission är att hjälpa människor utveckla sin emotionella intelligens genom träning i icke-verbal kommunikation.

Anmäl dig här till en gratis två-månaders-kurs i kroppsspråk!

© Copyright - ImpactPro - Website, Visual material and Graphic Profile is designed by Amanda Rapp